Hoewel vrouwen veel bereikt hebben door de emancipatie, worden nog velen behandeld als minderwaardige wezens. Mijn inspiratiebronnen haal ik uit mijn eigen levenservaringen, het dagelijkse nieuws en de status van de hedendaagse vrouw. Ik ben geboren en getogen in Beiroet, maar heb ook acht jaar in Saoedi-Arabie gewoond waar mijn rechten en vrijheden mij ontnomen. Dit beinvloedt de wijze waarop ik nu denk, voel en werk. Ik concentreer mij op de vrouwen rechten en de vrouwelijke identiteit. In mijn werk wil ik over de geknechte vrouw hebben, en dat mijn werk op een of andere manier een aanzet moest zijn om de emancipatie van die vrouw op gang te brengen. Ik probeer het conflict naar de voorgrond te brengen in de hoop dat dit bijdraagt aan de oplossing. Zelf zoek ik geen oplossing en ik vertel niet hoe het moet zijn om haar status te verbeteren. Het gaat mij om het proces van het doorbreken van taboes en vaste oude tradities. De ene keer ben ik de sterke vrouw die haar gedachten uitbeeldt zonder rekening te houden met kritiek; de andere keer is de confrontatie veel zachter van aard. In beide gevallen is de vrouw in mijn werk elegant, mooi en sterk zonder behoefte te hebben aan een man in haar domein. Ik richt me niet op een medium, maar opereer op verschillende terreinen zoals schilderen, grafiek, tekenen, objecten en installaties. Ik maak gebruik van allerlei gebruiksvoorwerpen, materialen, technieken en vormen die gevoelens oproepen van intimiteit maar tegelijkertijd de suggestie opwekken van de mogelijkheid voor lichamelijk gevaar. Het lichamelijke intense is altijd aanwezig en nadrukkelijk ook de schoonheid. Als u wilt reageren of op de hoogte worden gehouden van mijn activiteiten klik op het envelopje hier rechts.